IS 'đánh bom liên hoàn', hàng chục tay súng Taliban thương vong