Indonesia ghi nhận tỷ lệ tử vong cao ở bệnh nhân chưa tiêm chủng