Bầu cử Quốc hội và HĐND

Infographic: 32 sĩ quan quân đội trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Trong 499 đại biểu Quốc hội khóa XV được Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố danh sách ngày 10/6, có 32 đại biểu là các sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cụ thể, có 13 đại biểu Quân đội do Trương ương giới thiệu, 6 đại biểu do Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu, 13 đại biểu do địa phương giới thiệu đã trúng cử.

Trong số 32 đại biểu này, có 20 người là sĩ quan cấp tướng, 12 người là sĩ quan cấp tá.

Theo Nguồn: báo Quân đội nhân dân/Chính Phủ Link Gốc:           Copy Link
http://baochinhphu.vn/Nhan-su/Infographic-32-si-quan-quan-doi-trung-cu-Dai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XV/434435.vgp

Tags: XV Chinhphu  |  Trong 499  |  Việt Nam