Israel và Anh tiếp tục có thêm các ca nhiễm biến thể Omicron