JICA hỗ trợ cung cấp trang thiết bị y tế khẩn cấp cho Bệnh viện Chợ Rẫy