KHẨN: Một trường ở Hà Nội cho học sinh dừng học trực tiếp từ ngày 6/12