Kế hoạch chuyển đổi số trong năm 2020

Sở thông tin và truyền thông các tỉnh, thành phố phối hợp với Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông) tham mưu cho tỉnh ủy, thành ủy ra Nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số; tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch chuyển đổi số tại địa phương, hoàn thành trong năm 2020.

Đây là một nội dung được Bộ Thông tin và Truyền thông đề cập trong Thông báo kết luận tại hội nghị giao ban công tác quản lý nhà nước với các sở thông tin và truyền thông quý III-2020 vừa qua.

Sản phẩm công nghệ cao do Việt Nam thiết kế, sản xuất có thể giúp thúc đẩy mục tiêu chuyển đổi số trong thời gian tới.

Bộ cũng yêu cầu các sở thông tin và truyền thông tập trung thúc đẩy, thực hiện mục tiêu mỗi người dân một điện thoại thông minh (smartphone), mỗi hộ gia đình một đường cáp quang; coi đây là chương trình phổ cập quan trọng nhất của lĩnh vực viễn thông, là nền tảng quan trọng để thực hiện chuyển đổi số hướng tới xã hội số, chính phủ số, kinh tế số.

Theo thông báo trên, các sở có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố tăng cường mức chi cho lĩnh vực thông tin và truyền thông hướng tới mục tiêu chi cho công nghệ thông tin đạt 0,1% ngân sách; chi cho tuyên truyền 0,3% ngân sách.

Với các địa phương có tỷ lệ cài đặt ứng dụng Bluezone thấp, cần tiếp tục đẩy mạnh để nâng cao tỷ lệ cài đặt, hướng tới mục tiêu ít nhất 30% dân số trên địa bàn cài đặt ứng dụng này. Ngoài ra, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng yêu cầu các giám đốc sở chịu trách nhiệm về việc theo dõi, rà soát thông tin xấu độc trên không gian mạng có liên quan tới địa phương.

Trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tuyên truyền, Bộ yêu cầu các sở thông tin và truyền thông định kỳ gặp mặt các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú cơ quan báo chí tại địa phương để quán triệt chủ trương, định hướng lớn; hướng dẫn hoạt động đúng quy định của pháp luật. 

Ngoài ra, sở thông tin và truyền thông phối hợp, tham mưu với ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, UBND tỉnh, thành phố chủ động tổ chức họp báo, cung cấp thông tin về các vấn đề, sự việc xảy ra tại địa phương, theo hướng: Sở thông tin và truyền thông tổ chức họp báo; các sở, ban, ngành trực tiếp liên quan đến vấn đề đó cử đại diện cung cấp thông tin tại họp báo.

Theo Thanh Hà/Hà Nội mới Link Gốc:           Copy Link
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Oto-xemay/978874/ke-hoach-chuyen-doi-so-trong-nam-2020

Tags: chuyển đổi  |  thông tin  |  địa phương  |  thành phố  |  mục tiêu  |  cài đặt  |  lĩnh vực  |  tham mưu  |  Bộ Thông  |  tổ chức