Kế hoạch ngụy trang hòng trốn tội của kẻ sát hại, chôn xác chủ nợ ở Hải Dương