Kế hoạch tiêm vắc-xin Covid-19 cho 680.000-840.000 trẻ em ở Hà Nội thế nào?