Kế hoạch tiêm vaccine Covid-19 cho khoảng 780.000 trẻ từ 12-17 tuổi tại TP.HCM