Bộ Y tế yêu cầu xác minh thông tin tiêm chủng cho người dân