Kết quả xét nghiệm hơn 7.000 mẫu liên quan ca 'siêu lây nhiễm' Covid-19 ở Hà Nam