00:00

Khắc Việt bị gãy xương cổ tay, phải vào phòng mổ ngay ngày mai và hủy gấp các show diễn

TIN LIÊN QUAN