Khách bay từ vùng dịch cấp 4 mới buộc phải xét nghiệm