Khách đi máy bay, tàu hoả không phải kê khai cam kết phòng chống dịch