Khách sạn bị dừng tổ chức cách ly tập trung do cung cấp bữa ăn không đảm bảo

Ngày 29/10, UBND TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) có thông báo về kết quả xác minh thông tin phản ánh của công dân về việc khách sạn Bưu điện Hạ Long (phường Bãi Cháy) bố trí các bữa ăn phục vụ người cách ly tập trung tại khách sạn chưa đảm bảo yêu cầu, chất lượng kém.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND TP Hạ Long đã chỉ đạo các phòng, đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo ATTP và việc thực hiện các quy định đối với cơ sở cách ly tập trung tại khách sạn Bưu điện Hạ Long.

Tại thời điểm kiểm tra vào ngày 26/10, khách sạn Bưu điện Hạ Long cơ bản thực hiện đúng quy định của Bộ Y tế đối với khu cách ly tập trung tại khách sạn do người cách ly tự nguyện chi trả. Tuy nhiên, khách sạn Bưu điện Hạ Long chưa thực hiện lưu mẫu thực phẩm theo quy định; số lượng, chất lượng thực phẩm cho bữa ăn đối với người được cách ly chưa đảm bảo tương xứng với giá dịch vụ.

Theo đó, UBND TP Hạ Long đã yêu cầu khách sạn Bưu điện Hạ Long khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục ngay hiện tượng trên, bố trí các bữa ăn đảm bảo chất lượng, số lượng, thực phẩm tương xứng với giá dịch vụ người cách ly chi trả. Sau khi kết thúc cách ly đối với các công dân Việt Nam về nước từ Nhật Bản tại khách sạn (từ ngày 16 đến 30/10), TP Hạ Long yêu cầu khách sạn tạm dừng tổ chức cách ly tập trung cho đến khi có chỉ đạo tiếp theo của thành phố.

Cùng với đó, TP Hạ Long giao các phòng, ban, đơn vị chức năng rà soát lại toàn bộ quy trình cách ly tại tất cả các cơ sở cách ly tập trung là các khách sạn trên địa bàn thành phố, báo cáo kết quả rà soát trước ngày 1/11. Đồng thời sẽ dừng tổ chức cách ly tại các cơ sở có cơ sở vật chất kém, chất lượng thấp không đảm bảo VSATTP, không tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Theo V. Huy/Công an Nhân dân Link Gốc:           Copy Link
http://cand.com.vn/dieu-tra-theo-don-ban-doc/Khach-san-bi-dung-to-chuc-cach-ly-tap-trung-do-cung-cap-bua-an-khong-dam-bao-617584/

Tags: Bữa ăn  |  Bưu Điện  |  cách ly  |  chất lượng kém  |  Hạ Long  |  khách sạn  |  tập trung