Khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Nới bội chi, tăng nợ công và quy mô hỗ trợ?