Khai mạc phiên trù bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp

Chiều 17-10, ông Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã dự khai mạc phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cùng tham dự còn có 349 đại biểu đại diện cho hơn 60.000 đảng viên của Đảng bộ tỉnh. Phiên chính thức sẽ diễn ra từ ngày 18 – 20 tháng 10.

Dưới đây là những hình ảnh cho phiên trù bị Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Các đại biểu thắp hương tại Lăng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Quang cảnh trước kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các đại biểu dự phiên trù bị

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan phát biểu

Theo Tâm Minh/Người Lao động Link Gốc:           Copy Link
http://nld.com.vn/thoi-su/khai-mac-phien-tru-bi-dai-hoi-dang-bo-tinh-dong-thap-20201017200704001.htm

Tags: Đồng Tháp  |  Đảng bộ  |  đại biểu  |  nhiệm kỳ  |  Đại Hội  |  2020 2025  |  Bộ Nông  |  phát triển  |  nông thôn  |  Lê Minh Hoan