Khẩn trương rà soát việc đầu tư xây dựng, khai thác cầu phao Lương Phúc

UBND thành phố Hà Nội giao UBND huyện Sóc Sơn kiểm tra, rà soát toàn bộ các cầu yếu, cầu phao tạm thời trên địa bàn để có kế hoạch đầu tư, cải tạo, sửa chữa, thay thế.

Trên cơ sở đề xuất của Sở Giao thông Vận tải, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa giao UBND huyện Sóc Sơn chủ trì cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát sự tuân thủ các quy định của pháp luật (về đầu tư, xây dựng, đất đai, giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, giá dịch vụ...) và quy định của UBND thành phố về việc đầu tư xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng, yếu tố kỹ thuật, tải trọng, an toàn giao thông, thu tiền qua cầu phao Lương Phúc (xã Việt Long, huyện Sóc Sơn), báo cáo thành phố trước ngày 8-5 tới. 

Từ cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát, huyện Sóc Sơn chủ động làm việc và cung cấp thông tin đến các cơ quan báo chí để phản ánh khách quan các nội dung liên quan đến việc xây dựng, quản lý, khai thác cầu phao Lương Phúc hiện tại; sự cần thiết phải đầu tư xây dựng cầu theo quy hoạch, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, kết nối giao thông liên tỉnh, phục vụ người dân lưu thông thuận lợi, an toàn, đặc biệt trong mùa mưa bão.

Cùng với đó, UBND thành phố Hà Nội giao UBND huyện Sóc Sơn kiểm tra, rà soát toàn bộ các cầu yếu, cầu phao tạm thời trên địa bàn để có kế hoạch đầu tư, cải tạo, sửa chữa, thay thế.

Theo Lương Ninh Giang/Hà Nội mới Link Gốc:           Copy Link
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giao-thong/998290/khan-truong%C2%A0ra-soat-viec-dau-tu-xay-dung-khai-thac-cau-phao-luong-phuc

Tags: cầu phao Lương Phúc  |  Sóc Sơn  |  Khẩn trương rà soát  |  đầu tư xây dựng  |  Thủ đô Hà Nội 2021