Khẳng định bản lĩnh, trí tuệ của tuổi trẻ quân đội

Diễn ra đều đặn hai năm một lần, Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” do Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp tổ chức đã trở thành một sân chơi ý nghĩa, bổ ích, tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho tuổi trẻ cả nước nói chung và tuổi trẻ quân đội nói riêng. Năm 2021, mặc dù diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành, ảnh hưởng đến hình thức và thời gian diễn ra các vòng thi, nhưng Hội thi vẫn tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút hơn 350.000 đoàn viên thanh niên trên toàn quốc tham gia ở cả hai bảng cá nhân và đội tuyển. Trong đó, tại bảng đội tuyển, qua các vòng thi gay cấn và sôi động, Đội tuyển Th

Thứ năm, 07/10/2021 15:20

Thời sự