Kháng nghị hủy án ly hôn vợ chồng Trung Nguyên: 'Trong sáng'