Khánh Hòa: Đèo Khánh Lê tê liệt vì sạt lở nghiêm trọng