Khánh Hòa hỗ trợ người bán vé số, chạy xe ôm ảnh hưởng dịch Covid-19