Khánh Hòa triển khai đợt cao điểm kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19