Khánh Linh thuê 10 người ôm hoa tới nhà tỏ tình nhân ngày 14/2, Bùi Tiến Dũng đanh thép đáp lại: 'Tôi về sẽ sút cho mỗi cậu 1 cái'