Khánh Thi - Phan Hiển khuấy động lớp học Chiến binh nhí với kỹ năng nhảy thần sầu