Khát vọng chủ quyền

Giỏi ngoại ngữ để làm chủ vũ khí trang bị bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, giỏi ngoại ngữ để tự tin khẳng định vị thế của đất nước trong các hoạt động đối ngoại quốc phòng, và giỏi ngoại ngữ để phát đi thông điệp về chủ quyền Tổ quốc tại các diễn đàn quốc tế cho bạn bè quốc tế, bằng chính ngôn ngữ quốc tế, đó là khát vọng chủ quyền của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân. Bằng khát vọng đó, họ đã ra sức học tập, nghiên cứu, nỗ lực cống hiến ngày đêm để trên mỗi hải trình ra với biển lớn, họ tự tin là sứ giả hòa bình, mang trong mình không chỉ bản sắc, văn hóa của dân tộc Việt Nam mà còn là cả trình độ chính quy, hiện đại của hải quân nhân dân Việt Nam.

Chủ nhật, 11/04/2021 17:17

Thời sự