Khen thưởng thành tích trong công tác tuyên truyền về gương điển hình tiên tiến

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Quyết định số 4192/QĐ-UBND (ngày 17-9-2021) về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng và thi viết về gương điển hình tiên tiến, 'Người tốt, việc tốt' trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 7 cá nhân có thành tích trong công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng gương điển hình tiên tiến, 'Người tốt, việc tốt' trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021; 6 tập thể, 8 cá nhân có thành tích tiêu biểu tham gia cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, 'Người tốt, việc tốt' trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021.

Báo Hànộimới là một trong 6 tập thể được khen thưởng vì có thành tích tiêu biểu tham gia cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, 'Người tốt, việc tốt'.

Theo Hiền Thu/Hà Nội mới Link Gốc:           Copy Link
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1012408/khen-thuong-thanh-tich-trong-cong-tac-tuyen-truyen-ve-guong-dien-hinh-tien-tien

Tags: Quyết định số 4192/QĐ-UBND  |  điển hình tiên tiến  |  người tốt việc tốt  |  khen thưởng