Kho thông minh

Kho thông minh (smart warehouse) là đỉnh cao của tự động hóa kho với giải pháp lưu trữ và kiểm soát mã, thông tin qua sóng vô tuyến bằng phần mềm; xuất nhập hàng hóa tự động bằng robot. Các công nghệ tự động này phối hợp với nhau để tăng năng suất và hiệu quả của kho, giảm lỗi tới mức tối đa.

Các hệ thống kho thông minh là kết quả của các công nghệ kho khác nhau được kết nối với nhau. Chúng tạo thành một hệ sinh thái công nghệ nơi hàng hóa được nhận, xác định, sắp xếp, tổ chức và kéo để vận chuyển tự động.

Các thành phần được sử dụng phổ biến nhất của hệ thống kho thông minh, bao gồm: Robot lấy hàng tự động sẽ giúp lấy hàng, xếp dỡ chúng một cách nhanh chóng và chính xác. 

Nhận dạng bằng tần số vô tuyến điện (RFID) là một phương pháp tiên tiến để duy trì kiểm soát hàng tồn kho. RFID liên quan đến việc đặt thẻ kỹ thuật số trên hàng hóa và gói hàng đi vào kho, thay thế nhãn giấy. Sau đó, sóng vô tuyến được sử dụng để truyền dữ liệu đến hoặc giữa thẻ kỹ thuật số và hệ thống quét tự động, ghi lại thông tin của sản phẩm. RFID thay thế máy quét mã vạch cũ, trong đó mã vạch phải được căn chỉnh chính xác với máy quét để xác định nó. 

Trí tuệ nhân tạo (AI) được sử dụng trong mọi giai đoạn của quy trình. Chẳng hạn, AI giúp robot lưu trữ tìm ra con đường hiệu quả nhất để chọn sản phẩm.

Internet kết nối vạn vật (IoT) giúp cho các thành phần khác nhau của các hệ thống kho thông minh hoạt động cùng nhau đúng cách. Không có IoT, một công nhân sẽ phải hoàn thành từng bước trong quy trình một cách thủ công. 

Theo Trần Nhân/Hà Nội mới Link Gốc:           Copy Link
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Oto-xemay/1015766/kho-thong-minh

Tags: Kho thông minh  |  smart warehouse  |  Internet kết nối vạn vật  |  iot