Khóa tay thanh niên, định giở trò với bạn gái đi cùng