Khoảng 27,77 tỷ đồng cải tạo, sửa chữa sự cố sạt lở kè Quang Lãng, huyện Phú Xuyên

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1872/QĐ-UBND về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa sự cố sạt lở kè Quang Lãng, huyện Phú Xuyên. Đây là tuyến kè trọng điểm cấp quốc gia.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội được giao là chủ đầu tư cải tạo, sửa chữa sự cố sạt lở kè Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, tương ứng vị trí từ K117+039 đến K118+189 đê hữu Hồng.

Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ thả đá hộc bổ sung tại những vị trí chân kè bị xói lở; sửa chữa lại các vị trí mái kè đã bong xô với kết cấu đá hộc lát khan trong khung chia ô bằng bê tông cốt thép… Quy mô, giải pháp kỹ thuật sẽ được xác định cụ thể khi lập, thẩm định, phê duyệt dự án theo hướng khôi phục công năng, bảo đảm ổn định và khớp nối với tuyến kè cũ.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 27,77 tỷ đồng từ ngân sách thành phố Hà Nội. Thời gian thực hiện dự án trong 2 năm (2021-2022), nhằm bảo đảm ổn định cho tuyến kè Quang Lãng, khắc phục sự cố, ngăn chặn sạt lở tiếp diễn, giữ ổn định cho tuyến bờ sông trong khu vực, tăng cường khả năng ổn định cho đê hữu Hồng trong khu vực dự án.

Theo Hoài Thu/Hà Nội mới Link Gốc:           Copy Link
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/998063/khoang-2777-ty-dong-cai-tao-sua-chua-su-co-sat-lo-ke-quang-lang-huyen-phu-xuyen

Tags: sạt lở kè Quang Lãng  |  huyện Phú Xuyên  |  27  |  77 tỷ đồng cải tạo