Khoảng 4.000 người Phú Yên gặp khó khăn được đón về quê miễn phí