Khoảnh khắc nam sinh chuyên Ngữ hích cùi chỏ cùng nhà sử học Lê Văn Lan để mừng chiến thắng gây tranh cãi