Khối tài sản 130 tỷ USD của Bill Gates: Tranh độc, xế hộp, đất 'thẳng cánh cò bay'...