Khối tài sản khủng của Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, Thủy Tiên