Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh Covid-19 ở Bình Định và Bình Thuận