Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm tại thị xã La Gi