Khống chế, hiếp dâm chủ nhà khi bị phát hiện trộm cắp tài sản