Không có chuyện VFF gửi thư 'kiện trọng tài' lên FIFA, tất cả các đội đều không được phép làm đều này ở vòng loại WC 2022