Không có giấy xác nhận đã tiêm vắc xin Covid-19 mũi 1, người dân phải làm gì?