Không để dịch lan rộng tới mức phải thực hiện phong tỏa toàn quốc