Không đeo khẩu trang phòng Covid-19 sẽ bị phạt đến 3 triệu đồng