Không được hưởng chính sách hỗ trợ

Nguyễn An Bình (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) hỏi: 'NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, tính đến hết tháng 4-2021 còn nợ tiền BHXH thì có được hưởng chính sách hỗ trợ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất không?'.

BHXH Việt Nam trả lời: Tại điều 5 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ, NSDLĐ đã đóng đủ BHXH hoặc đang tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4-2021 mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm 15% số lao động tham gia BHXH trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị so với tháng 4-2021. Vì vậy, đơn vị còn nợ tiền BHXH đến tháng 4-2021 thì không được hưởng chính sách hỗ trợ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất.

Theo Người Lao động Link Gốc:           Copy Link
http://nld.com.vn/cong-doan/khong-duoc-huong-chinh-sach-ho-tro-20210923190743465.htm

Tags: Hỗ trợ  |  nộp hồ sơ  |  BHXH Việt Nam  |  tỉnh Bình Dương  |  Thủ tướng Chính phủ  |  tp.thủ dầu một  |  gặp khó khăn