Không phải thế chấp tài sản khi vay vốn trả lương ngừng việc

Đỗ Đức An (tỉnh Tiền Giang) hỏi: 'Công ty chúng tôi đang có nhu cầu vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động (NLĐ), xin hỏi mức cho vay tối đa là bao nhiêu và có phải thế chấp tài sản?'.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời: Theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, đối với vay vốn trả lương ngừng việc, mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số NLĐ theo thời gian trả lương ngừng việc thực tế tối đa là 3 tháng. Theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, người sử dụng lao động được vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất tại Ngân hàng Chính sách xã hội và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay.

Theo Người Lao động Link Gốc:           Copy Link
http://nld.com.vn/cong-doan/khong-phai-the-chap-tai-san-khi-vay-von-tra-luong-ngung-viec-20210918201740839.htm

Tags: ngừng việc  |  lương ngừng việc  |  người lao động  |  mức lương tối thiểu vùng  |  chính sách xã hội  |  Ngân hàng Chính sách xã hội  |  người sử dụng lao động