00:00

Không tiền và việc làm, người dân Afghanistan mang đồ đạc trong nhà đi bán

TIN LIÊN QUAN