Không xét nghiệm Covid-19 khi nhập cảnh vào Việt Nam từ 0 giờ ngày 15-5

Để bảo đảm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy các hoạt động phục hồi phát triển kinh tế - xã hội theo đúng tinh thần các nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam từ 0 giờ ngày 15-5.

Theo ĐÌNH DƯ/Sài Gòn Giải phóng Link Gốc:           Copy Link
http://www.sggp.org.vn/khong-xet-nghiem-covid19-khi-nhap-canh-vao-viet-nam-tu-0-gio-ngay-155-813240.html

Tags: Thủ tướng chỉ đạo  |  không xét nghiệm Covid  |  thủ tục nhập cảnh  |  khôi phục kinh tế  |  0 giờ ngày 15-5  |