Kích nổ quả bom nặng gần 1 tấn từ Thế chiến 2 giữa khu dân cư

Một thứ hai bom từ Thế chiến II đã được kích nổ tại thành phố Exeter của Anh, hàng nghìn hộ dân tại đây đã phải sơ tán.

Thứ ba, 02/03/2021 17:00

Thời sự