Kiểm điểm vụ người bán hàng rong vào khu cách ly bệnh nhân Covid-19