Kiên Giang: Người dân lại ồ ạt về nước khi dịch bệnh bùng phát tại Campuchia