Kinh nghiệm tổ chức giao nhận quân an toàn

Do đã có nhiều kinh nghiệm trong tổ chức giao nhận quân trong thời điểm dịch bệnh bắt đầu bùng phát đầu năm 2020, đến năm 2021, các đơn vị được giao nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới trong toàn quân đã có sự chuẩn bị chủ động, tích cực để phòng chống dịch. Vừa quán triệt nghiêm các công văn, chỉ thị của cấp trên và đặc biệt là hướng dẫn của Bộ Y tế, mỗi đơn vị, tùy theo đặc điểm riêng của mình cũng có những giải pháp phù hợp để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm.

Thứ sáu, 26/02/2021 18:07

Thời sự

Vượt dốc 25:19

Vượt dốc

Thứ tư, 14/04/2021 | 12:59